Dostęp do rozbudowanej floty samochodowej, powierzchni magazynowej i odpowiednich zasobów ludzkich pozwala nam na przyjmowanie dużych partii towarów, które możemy przechowywać na naszych magazynach, a następnie na rozdzielenie na mniejsze partie i dostawę do kolejnych odbiorców. 

Cotygodniowe wahadła na platformy przeładunkowe największych firm kurierskich pozwala naszym klientom na optymalizację kosztów związanych z dostawą towarów do swoich klientów.